Ferris HS Bell Schedule

Regular HS School Bell School
1st 8:00 - 8:50 Meets everyday
2A / 2B 8:54 - 10:24
3A / 3B          10:28 - 12:02           (announcements: 11:58-12:02)
Lunch 12:02 - 1:02
4A / 4B 1:06 - 2:36
5th 2:40 - 3:30 Meets everyday
Pep Rally HS School Bell School
1st 8:00 - 8:42
2A / 2B 8:46 - 10:06
3A / 3B 10:10 - 11:30
Lunch 11:30 - 12:30
4A / 4B 12:34 - 1:54
5th 1:58 - 2:40
PR 2:45 - 3:30
Early Release HS School Bell School
1st 8:00 - 8:45
2A / 2B 8:49 - 9:34
3A / 3B 9:38 - 10:23
4A / 4B 10:27 - 11:12
Lunch 11:12 - 12:12
5th 12:16 - 1:00